Aktívny a veselý celý deň

Aktívny a veselý celý deň – cvičili sme s overballom a nezabudli sme precvičiť ani naše hlavičky.