Beseda s Ľudmilou Šandalovou

V našom zariadení sme privítali známu Svidníčanku a spisovateľku Ľudmilu Šandalovú na autorskej besede a prezentácii jej kníh. Pani Ľudmila je spisovateľkou v rusínskom jazyku, napísala zbierku poviedok „Červenyj bereh“ a knihu „Poďte, dity, što vám povim“. Na veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove 25. júna jej bola udelená medzinárodná cena za rusínsku literatúru – Prémia Alexandra Duchnoviča 2015.

Aj touto cestou jej srdečne ĎAKUJEME za bohatý kultúrny program, ktorý nás zahrial pri srdci.