Deň rodiny 2023

Dňa 23.06.2023 sa v zariadení uskutočnil 5. ročník „DŇA RODÍN“
Aj napriek nepriaznivému počasiu veríme, že ste si odniesli veľa pekných zážitkov a prežili ste krásne popoludnie so svojimi blízkymi…
Zaželajme si, aby sme sa v dobrom zdraví zišli takto opäť o rok …

« z 3 »