Reminiscencia: „TKANIE na KROSNÁCH“

Spomínanie spojené s návštevou Podduklianského osvetového strediska, kedy sme mali možnosť pripomenúť si prácu na skutočných krosnách. Ručné tkanie na skutočných krosnách je zároveň oddych a terapia. Ide o možnosť reflektovať svoj vnútorný život do hmoty okolo seba.