Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Čítaj viac

Špecializované zariadenie

Čítaj viac

Denný stacionár

Čítaj viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ukončilo hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v špecializovanom zariadení Atrium Svidník, n.o. na Duklianskej ulici 2263/26. Výsledky hodnotenia dopadli veľmi priaznivo a naše zariadenie dosiahlo 96 % úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb, inak povedané najvyššiu tretiu úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby. Dovoľte mi všetkým pracovníkom špecializovaného zariadenia poblahoželať k skvelému výsledku a zároveň sa poďakovať a hlboko pokloniť pred Vami a Vašou prácou. Tento úspech patrí všetkým nám a je smerovaný k našim prijímateľom. Je to veľká satisfakcia do budúcna a tiež dôkazom toho, že to, čo robíme, má výnimočný zmysel, čo je aj cieľom každej práce. Nech nás tento úspech drží pevne pri zemi a nech bude našou motiváciou k ďalšej práce pretkanej láskou, srdcom a svedomitosťou. Buďme hrdí na seba, na svoju prácu a pokračujme v nej s patričnou pokorou.

S veľkou úctou a úprimným poďakovaním

Slavko Poptrajanovski

riaditeľ zariadení

Ak chcete získať viac informácií

kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára