Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cenník poskytovateľov služieb pre Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň IV. – 3, – eur./deň
Stupeň V. – 3,50, – eur./deň
Stupeň VI. – 4, – eur./deň

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe – 6,40, – eur. / deň
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,40, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 7,30, – eur. / deň

Raňajky: 1,35, – eur / deň
Desiata: 0,55, – eur / deň
Obed: 2,60, – eur / deň
Olovrant: 0,50, – eur / deň
Večera: 2,30, – eur / deň

diabetická: 7,80, – eur. / deň

Raňajky: 1,37, – eur / deň
Desiata: 0,57, – eur / deň
Obed: 2,65, – eur / deň
Olovrant: 0,52, – eur / deň
Večera: 2,33, – eur / deň
Druhá večera: 0,36, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,40, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,10, – eur. / deň

Tento cenník platí od 01. 02. 2022

Cenník poskytovateľov služieb pre Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň V. – 3,50, – eur./deň
Stupeň VI. – 4, – eur./deň

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,40, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 7,30, – eur. / deň

Raňajky: 1,35, – eur / deň
Desiata: 0,55, – eur / deň
Obed: 2,60, – eur / deň
Olovrant: 0,50, – eur / deň
Večera: 2,30, – eur / deň

diabetická: 7,80, – eur. / deň

Raňajky: 1,37, – eur / deň
Desiata: 0,57, – eur / deň
Obed: 2,65, – eur / deň
Olovrant: 0,52, – eur / deň
Večera: 2,33, – eur / deň
Druhá večera: 0,36, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,40, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,10, – eur. / deň

Tento cenník platí od 01. 02. 2022