Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cenník poskytovateľov služieb pre Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

I. Platba za pobyt v zariadení:

Ubytovanie v jednolôžkovj izbe – 7,40, – eur / deň
Ubytovanie v dvojlôžkovj izbe – 3,90, – eur / deň
Upratovanie, pranie , žehlenie, údržba
bielizne a šatstva, úschova cenných vecí, preprava – 2, 10, – eur / deň

II. Platba za stravu:

diabetická / celiaktická : 7,30, – eur / deň
Raňajky: 1,30, – eur / deň
Desiata: 0,50, – eur / deň
Obed: 2,50, – eur / deň 
Olovrant: 0,50, – eur / deň
Večera: 2,20, – eur / deň
Druhá večera: 0,30, – eur / deň

racionálna / šetriaca: 7,00, – eur / deň
Raňajky: 1,30, – eur  / deň
Desiata: 0,50, – eur  / deň
Obed: 2,50, – eur / deň 
Olovrant: 0,50, – eur / deň
Večera: 2,20, – eur / deň

Celková úhrada za deň je :
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca: 16,50,- eur / deň
Jednolôžková izba – diabetická / celiaktická : 16,80,- eur / deň
Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca: 13,00,-  eur  / deň
Dvojlôžková izba – diabetická / celiaktická : 13,30,- eur / deň

Tento cenník platí od 01. 10. 2019

Cenník poskytovateľov služieb pre Špecializované zariadenie

I. Platba za pobyt v zariadení:

Ubytovanie v dvojlôžkovj izbe – 6,00, – eur / deň
Upratovanie, pranie , žehlenie, údržba
bielizne a šatstva, úschova cenných vecí, preprava – 2, 20, – eur / deň

II. Platba za stravu:

diabetická / celiaktická : 7,50, – eur / deň

Raňajky: 1,32, – eur / deň
Desiata: 0,52, – eur / deň
Obed: 2,55, – eur / deň 
Olovrant: 0,52, – eur / deň
Večera: 2,23, – eur / deň
Druhá večera: 0,36, – eur / deň

racionálna / šetriaca: 7,00, – eur / deň

Raňajky: 1,30, – eur  / deň
Desiata: 0,50, – eur  / deň
Obed: 2,50, – eur / deň 
Olovrant: 0,50, – eur / deň
Večera: 2,20, – eur / deň

III.  Platba za ďalšie činnosti:  2,00,- eur / deň

Celková úhrada za deň je :
Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca: 15,20,-  eur  / deň
Dvojlôžková izba – diabetická / celiaktická : 15,70,- eur / deň

Tento cenník platí od 01. 10. 2019