Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cenník poskytovateľov služieb pre Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň IV. – 3, – eur./deň
84,00 eur / 28 dní; 87,00 eur / 29 dní; 90,00 eur / 30 dní; 93,00 eur / 31 dní
Stupeň V. – 3,50, – eur./deň
98,00 eur / 28 dní; 101,50 eur / 29 dní; 105,00 eur / 30 dní; 108,50 eur / 31 dní
Stupeň VI. – 4, – eur./deň
112,00 eur / 28 dní; 116,00 eur / 29 dní; 120,00 eur / 30 dní; 124,00 eur / 31 dní

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe – 6,40, – eur. / deň
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,40, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 7,70, – eur. / deň

Raňajky: 1,45, – eur / deň
Desiata: 0,60, – eur / deň
Obed: 2,70, – eur / deň
Olovrant: 0,55, – eur / deň
Večera: 2,40, – eur / deň

diabetická: 8,20, – eur. / deň

Raňajky: 1,47, – eur / deň
Desiata: 0,62, – eur / deň
Obed: 2,75, – eur / deň
Olovrant: 0,57, – eur / deň
Večera: 2,43, – eur / deň
Druhá večera: 0,36, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,60, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,20, – eur. / deň

Celková úhrada za deň a mesiac je:

a) Pri IV. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 18,40 eur / deň
515,20 eur / 28 dní; 533,60 eur / 29 dní; 552,00 eur / 30 dní; 570,40 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 18,90 eur / deň
529,20 eur / 28 dní; 548,10 eur / 29 dní; 567,00 eur / 30 dní; 585,90 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 15,40 eur / deň
431,20 eur / 28 dní; 446,60 eur / 29 dní; 462,00 eur / 30 dní; 477,40 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 15,90 eur / deň
445,20 eur / 28 dní; 461,10 eur / 29 dní; 477,00 eur / 30 dní; 492,90 eur / 31 dní

b) Pri V. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 18,90 eur / deň
529,20 eur / 28 dní; 548,10 eur / 29 dní; 567,00 eur / 30 dní; 585,90 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 19,40 eur / deň
543,20 eur / 28 dní; 562,60 eur / 29 dní; 582,00 eur / 30 dní; 601,40 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 15,90 eur / deň
445,20 eur / 28 dní; 461,10 eur / 29 dní; 477,00 eur / 30 dní; 492,90 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 16,40 eur / deň
459,20 eur / 28 dní; 475,60 eur / 29 dní; 492,00 eur / 30 dní; 508,40 eur / 31 dní

c) Pri VI. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 19,40 eur / deň
543,20 eur / 28 dní; 562,60 eur / 29 dní; 582,00 eur / 30 dní; 601,40 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 19,90 eur / deň
557,20 eur / 28 dní; 577,10 eur / 29 dní; 597,00 eur / 30 dní; 616,90 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 16,40 eur / deň
459,20 eur / 28 dní; 475,60 eur / 29 dní; 492,00 eur / 30 dní; 508,40 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 16,90 eur / deň
473,20 eur / 28 dní; 490,10 eur / 29 dní; 507,00 eur / 30 dní; 523,90 eur / 31 dní

 

Tento cenník platí od 01. 01. 2023

Cenník poskytovateľov služieb pre Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň V. – 3,50, – eur./deň
98,00 eur / 28 dní; 101,50 eur / 29 dní; 105,00 eur / 30 dní; 108,50 eur / 31 dní
Stupeň VI. – 4, – eur./deň
112,00 eur / 28 dní; 116,00 eur / 29 dní; 120,00 eur / 30 dní; 124,00 eur / 31 dní

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,40, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 7,70, – eur. / deň

Raňajky: 1,45, – eur / deň
Desiata: 0,60, – eur / deň
Obed: 2,70, – eur / deň
Olovrant: 0,55, – eur / deň
Večera: 2,40, – eur / deň

diabetická: 8,20, – eur. / deň

Raňajky: 1,47, – eur / deň
Desiata: 0,62, – eur / deň
Obed: 2,75, – eur / deň
Olovrant: 0,57, – eur / deň
Večera: 2,43, – eur / deň
Druhá večera: 0,36, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,60, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,20, – eur. / deň

Celková úhrada za deň a mesiac je:

a) Pri V. stupni odkázanosti:

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 15,90 eur / deň
445,20 eur / 28 dní; 461,10 eur / 29 dní; 477,00 eur / 30 dní; 492,90 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 16,40 eur / deň
459,20 eur / 28 dní; 475,60 eur / 29 dní; 492,00 eur / 30 dní; 508,40 eur / 31 dní

b) Pri VI. stupni odkázanosti:

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 16,40 eur / deň
459,20 eur / 28 dní; 475,60 eur / 29 dní; 492,00 eur / 30 dní; 508,40 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 16,90 eur / deň
473,20 eur / 28 dní; 490,10 eur / 29 dní; 507,00 eur / 30 dní; 523,90 eur / 31 dní

 

Tento cenník platí od 01. 01. 2023