Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cenník poskytovateľov služieb pre Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň IV. – 3,20, – eur./deň
89,60 eur / 28 dní; 92,80 eur / 29 dní; 96,00 eur / 30 dní; 99,20 eur / 31 dní
Stupeň V. – 3,80, – eur./deň
106,40 eur / 28 dní; 110,20 eur / 29 dní; 114,00 eur / 30 dní; 117,80 eur / 31 dní
Stupeň VI. – 4,20, – eur./deň
117,60 eur / 28 dní; 121,80 eur / 29 dní; 126,00 eur / 30 dní; 130,20 eur / 31 dní

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe – 6,50, – eur. / deň
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,50, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 9,00, – eur. / deň

Raňajky: 1,08, – eur / deň
Desiata: 0,81, – eur / deň
Obed: 3,60, – eur / deň
Olovrant: 0,81, – eur / deň
Večera: 2,70, – eur / deň

diabetická: 10,20, – eur. / deň

Raňajky: 1,12, – eur / deň
Desiata: 0,82, – eur / deň
Obed: 4,08, – eur / deň
Olovrant: 0,82, – eur / deň
Večera: 2,76, – eur / deň
Druhá večera: 0,60, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,80, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,20, – eur. / deň

Celková úhrada za deň a mesiac je:

a) Pri IV. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 20,20 eur / deň
565,60 eur / 28 dní; 585,80 eur / 29 dní; 606,00 eur / 30 dní; 626,20 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 21,40 eur / deň
565,60 eur / 28 dní; 585,80 eur / 29 dní; 606,00 eur / 30 dní; 626,20 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 17,20 eur / deň
481,60 eur / 28 dní; 498,80 eur / 29 dní; 516,00 eur / 30 dní; 533,20 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 18,40 eur / deň
515,20 eur / 28 dní; 533,60 eur / 29 dní; 552,00 eur / 30 dní; 570,40 eur / 31 dní

b) Pri V. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 20,80 eur / deň
582,40 eur / 28 dní; 603,20 eur / 29 dní; 624,00 eur / 30 dní; 644,80 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 22,00 eur / deň
616,00 eur / 28 dní; 638,00 eur / 29 dní; 660,00 eur / 30 dní; 682,00 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 17,80 eur / deň
498,40 eur / 28 dní; 516,20 eur / 29 dní; 534,00 eur / 30 dní; 551,80 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 19,00 eur / deň
532,00 eur / 28 dní; 551,00 eur / 29 dní; 570,00 eur / 30 dní; 589,00 eur / 31 dní

c) Pri VI. stupni odkázanosti:
Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 21,20 eur / deň
593,60 eur / 28 dní; 614,80 eur / 29 dní; 636,00 eur / 30 dní; 657,20 eur / 31 dní

Jednolôžková izba – diabetická strava:: 22,40 eur / deň
627,20 eur / 28 dní; 649,60 eur / 29 dní; 672,00 eur / 30 dní; 694,40 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 18,20 eur / deň
509,60 eur / 28 dní; 527,80 eur / 29 dní; 546,00 eur / 30 dní; 564,20 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 19,40 eur / deň
543,20 eur / 28 dní; 562,60 eur / 29 dní; 582,00 eur / 30 dní; 601,40 eur / 31 dní

 

Tento cenník platí od 01. 01. 2024

Cenník poskytovateľov služieb pre Špecializované zariadenie

I. Platba za odborné činnosti:

a) Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

Stupeň V. – 3,80, – eur./deň
106,40 eur / 28 dní; 110,20 eur / 29 dní; 114,00 eur / 30 dní; 117,80 eur / 31 dní
Stupeň VI. – 4,20, – eur./deň
117,60 eur / 28 dní; 121,80 eur / 29 dní; 126,00 eur / 30 dní; 130,20 eur / 31 dní

II. Platba za obslužné činnosti:

a) Ubytovanie:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 3,50, – eur. / deň

b) Stravovanie:

racionálna / šetriaca: 9,00, – eur. / deň

Raňajky: 1,08, – eur / deň
Desiata: 0,81, – eur / deň
Obed: 3,60, – eur / deň
Olovrant: 0,81, – eur / deň
Večera: 2,70, – eur / deň

diabetická: 10,20, – eur. / deň

Raňajky: 1,12, – eur / deň
Desiata: 0,82, – eur / deň
Obed: 4,08, – eur / deň
Olovrant: 0,82, – eur / deň
Večera: 2,76, – eur / deň
Druhá večera: 0,62, – eur / deň

c) Upratovanie: 0,80, – eur. / deň
Pranie: 0,50, – eur. / deň
Žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,20, – eur. / deň

Celková úhrada za deň a mesiac je:

a) Pri V. stupni odkázanosti:

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 17,80 eur / deň
498,40 eur / 28 dní; 516,20 eur / 29 dní; 534,00 eur / 30 dní; 551,80 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 19,00 eur / deň
532,00 eur / 28 dní; 551,20 eur / 29 dní; 570,00 eur / 30 dní; 589,00 eur / 31 dní

b) Pri VI. stupni odkázanosti:

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca strava: 18,20 eur / deň
509,60 eur / 28 dní; 527,80 eur / 29 dní; 546,00 eur / 30 dní; 564,20 eur / 31 dní

Dvojlôžková izba – diabetická strava: 19,40 eur / deň
543,20 eur / 28 dní; 562,60 eur / 29 dní; 582,00 eur / 30 dní; 601,40 eur / 31 dní

 

Tento cenník platí od 01. 01. 2024