Poskytované služby

Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v poskytovaní základných informácií, v evidencii žiadosti o opätovné pre posúdenie stupňa odkázanosti, v príprave zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb. Napomáha pri adaptácii novoprijatých klientov a priamy kontakt s príbuznými uľahčuje skvalitnenie poskytovania sociálnej služby.

Záujmová a kultúrna činnosť

S cieľom zmysluplného trávenia voľného času a udržania si duševnej sviežosti a kvality života, umožňujeme klientom zapojenie sa do spoločných kultúrnych podujatí organizovaných v rámci zariadenia. Medziľudské vzťahy v komunite seniorov posilňujeme posedeniami v záhrade areálu, spojenými s grilovaním a spevom. Spoločne trávime sviatky Veľkej noci, Vianoce, jubileá, či organizujeme vychádzky do blízkeho okolia. S naším fyzioterapeutom začíname každé ráno rozcvičkou, individuálnym cvičením a masážami. S kvalifikovanými sociálnymi pracovníkmi si precvičujeme kognitívne funkcie a trénujeme pamäť.

Pracovná činnosť

S cieľom zmysluplného trávenia voľného času a udržania si duševnej sviežosti a kvality života, umožňujeme klientom zapojenie sa do spoločných kultúrnych podujatí organizovaných v rámci zariadenia. Pre stimuláciu mobility organizujeme športové podujatia, pracovné aktivity, do ktorých sa klienti zapájajú dobrovoľne podľa svojich možností a záujmu.

Canisterapia

Ponúkame canisterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Muzikočinnosť

Muzikočinnosť s kvalifikovaným hudobníkom je vhodným doplnkom liečby pri vážnych diagnózach ako napr. Alzheimerova choroba, ale aj zdravým ľuďom, ktorí hľadajú kompenzáciu jednostranného života.