Biblia na cestách

Seniori denného stacionára vo Svidníku navštívili Poddukliansku knižnicu a užili si unikátnu putovnú výstavu ,, Biblia na cestách“ . Mali možnosť vidieť a počuť o historických slovenských a zahraničných bibliách, tiež o novodobých a najnovších prevedeniach Biblie.