Canisterapia

Zavítala k nám milá návšteva. Ďakujeme za to pani canisterapeutke a jej špeciálne vycvičeným spoločníkom s ktorými sme strávili pekné dopoludnie a pevne veríme, že sa takto budeme stretávať a navzájom sa spoznávať aj naďalej 🐶