Cenník

za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

I. Platba za pobyt v zariadení:

Ubytovanie v jednolôžkovj izbe – 9,20, – eur / deň

Ubytovanie v dvojlôžkovj izbe – 5,70, – eur / deň

Upratovanie, pranie , žehlenie, údržba bielizne a šatstva – 0, 20, – eur / deň

II. Platba za stravu:

 diabetická / celiaktická : 5,80, – eur / deň

Raňajky: 0,70, – eur / deň

Desiata: 0,52, – eur / deň 

Obed: 2,32, – eur / deň 

Olovrant: 0,52, – eur / deň

Večera: 1,40, – eur / deň

Druhá večera: 0,34, – eur / deň

racionálna / šetriaca: 5,50, – eur / deň

Raňajky: 0,65, – eur  / deň

Desiata: 0,50, – eur  / deň 

Obed: 2,20, – eur / deň 

Olovrant: 0,50, – eur / deň

Večera: 1,65, – eur / deň

III.  Platba za iné činnosti:  1,60,- eur / deň

Celková úhrada za deň je :

Jednolôžková izba – racionálna / šetriaca: 16,50,- eur / deň

Jednolôžková izba – diabetická / celiaktická : 16,80,- eur / deň

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca: 13,-  eur  / deň 

Dvojlôžková izba – diabetická / celiaktická : 13,30,- eur / deň 

Mesačná úhrada

1-lôžková s racio stravou

1-lôžková

s dia stravou

2-lôžková s racio stravou

2-lôžková 

s dia stravou

28 dní 462,- eur 470,40,- eur 364,- eur 372,40,- eur
29 dní 478,50,- eur 487,20,- eur 377,- eur 385,70,- eur
30 dní 495,- eur 504,- eur 390,- eur 399,- eur
31 dní 511,50,- eur 520,80,- eur 403,- eur 412,30,- eur

Tento cenník platí od 01. 01. 2019 

Vo Svidníku ,  dňa 06. 12. 2018