Duchovné stretnutie s p. Tokárom

Duchovné stretnutie s p. Tokárom, ktorý nás obohatil o svoje zážitky z putovania po Svätej zemi IZRAEL.