Dušičky

Dušičky- spomienka na zosnulých
Sviatok, kedy nielen spomíname,
ale aj v modlitbách pamätáme na tých,
ktorí nás už predišli do večnosti.
Venujme im tichú spomienku a zapáľme
sviečky a plamienok spomienok v našej duši. 🙏🕯