Odovzdávanie potvrdení o absolvovaní Akadémie štvrtého veku

Dnešný deň sa niesol v slávnostnom duchu odovzdávania potvrdení o absolvovaní Akadémie štvrtého veku našich prijímateľov. Srdečne ďakujeme prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD. MBA dekanke Filozofickej fakulty PU v Prešove a PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD., vedúcej Katedry ošetrovateľstva FZO PU za ich osobné gratulácie absolventom Akadémie štvrtého veku.

Predstavujeme Vám našich absolventov…
« z 2 »