Október: mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším
Ako listy stromov v októbri
na farby jesene sa zmenia,
tak aj naše životy,
pomaly sa menia.
Možno trochu inak
život sme si priali.
No nakoniec všetko potrebné
sme vždy mali.
Podstatné je len jedno,
múdri ľudia povedali…
Každý deň, aby sme dôvod mali
na náš úsmev,
aj keď len malý.
Prajeme Vám pokoj, zdravie a lásku. Ďakujeme Vám za všetky životné múdrosti, ktoré ste získali príkladným životom a ďalej ich odovzdávate mladším generáciám. ❤️