Otvorenie špecializovaného zariadenia

Slávnostné otvorenie novej časti Špecializovaného zariadenia za účasti podpredsedu vlády Slovenskej republiky Richarda Rašiho.