Páračky

V rámci dnešnej reminiscenčnej činnosti sme si zaspomínali na „PÁRAČKY“…

Kedysi ženy a dospievajúce dievčatá sa v zimnom období a cez fašiangy schádzali v jednej domácnosti, kde párali perie do chystanej výbavy pre dievčinu, či na krstiny. Perie sa páralo vo večerných hodinách do polnoci. Po skončení práce gazdiná odmenila ženy pohostením ( pálenka, koláče,…).

Páračky predstavovali aj spoločenskú zábavnú príležitosť, kde sa rozprávali príbehy, rozprávky, spomienky a spievali sa piesne….