Prednáška: Choroby krvi a krvotvorby

Ďakujeme PhDr. Terézií Fertaľovej, PhD. za obohacujúcu prednášku a tiež za krásnu kyticu pre našich prijímateľov sociálnych služieb ako prejav úcty k starším za čo jej srdečne Ďakujeme.