Spomienka

Pre tých, ktorí nám chýbajú a hľadia na nás už len z neba…

Navždy ostanete v našich srdciach